• سفارش تمام محصولات در تهران ، در شهرستان فقط محصولات خشک (تحویل 4 روز پس از ثبت سفارش)
call

نمایش 15 از 15

خرید آنلاین بادمجان کبابی 500 گرم، خرید بادمجان کبابی 500 گرم
خرید آنلاین بادمجان کبابی 500 گرم، خرید بادمجان کبابی 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 600,000


تعداد


خرید آنلاین بادمجان سرخ شده ورقه ای 500 گرم، خرید بادمجان سرخ شده ورقه ای 500 گرم
خرید آنلاین بادمجان سرخ شده ورقه ای 500 گرم، خرید بادمجان سرخ شده ورقه ای 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 700,000


تعداد


خرید آنلاین پیاز داغ یا سرخ شده خلالی 500 گرم، خرید پیاز داغ یا سرخ شده خلالی 500 گرم
خرید آنلاین پیاز داغ یا سرخ شده خلالی 500 گرم، خرید پیاز داغ یا سرخ شده خلالی 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,750,000


تعداد


خرید آنلاین بادمجان سرخ شده کامل 500 گرم، خرید بادمجان سرخ شده کامل 500 گرم
خرید آنلاین بادمجان سرخ شده کامل 500 گرم، خرید بادمجان سرخ شده کامل 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 650,000


تعداد


خرید آنلاین لوبیا سبز در پوره گوجه 500 گرم، خرید لوبیا سبز در پوره گوجه 500 گرم
خرید آنلاین لوبیا سبز در پوره گوجه 500 گرم، خرید لوبیا سبز در پوره گوجه 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 870,000


تعداد


خرید آنلاین پیاز عسلی یا کاراملی 500 گرم، خرید پیاز عسلی یا کاراملی 500 گرم
خرید آنلاین پیاز عسلی یا کاراملی 500 گرم، خرید پیاز عسلی یا کاراملی 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,600,000


تعداد


خرید آنلاین پیاز داغ یا سرخ شده نگینی 500 گرم، خرید پیاز داغ یا سرخ شده نگینی 500 گرم
خرید آنلاین پیاز داغ یا سرخ شده نگینی 500 گرم، خرید پیاز داغ یا سرخ شده نگینی 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,420,000


تعداد


خرید آنلاین کدو سرخ شده ورقه ای 500 گرم، خرید کدو سرخ شده ورقه ای 500 گرم
خرید آنلاین کدو سرخ شده ورقه ای 500 گرم، خرید کدو سرخ شده ورقه ای 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 650,000


تعداد


خرید آنلاین سیر داغ یا سیر سرخ شده 250 گرم، خرید سیر داغ یا سیر سرخ شده 250 گرم
خرید آنلاین سیر داغ یا سیر سرخ شده 250 گرم، خرید سیر داغ یا سیر سرخ شده 250 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,720,000


تعداد


خرید آنلاین کدو سرخ شده کامل 500 گرم، خرید کدو سرخ شده کامل 500 گرم
خرید آنلاین کدو سرخ شده کامل 500 گرم، خرید کدو سرخ شده کامل 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 600,000


تعداد


خرید آنلاین نعنا داغ 250 گرم، خرید نعنا داغ 250 گرم
خرید آنلاین نعنا داغ 250 گرم، خرید نعنا داغ 250 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 600,000


تعداد


خرید آنلاین لوبیا سبز سرخ شده 500 گرم، خرید لوبیا سبز سرخ شده 500 گرم
خرید آنلاین لوبیا سبز سرخ شده 500 گرم، خرید لوبیا سبز سرخ شده 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 700,000


تعداد


خرید آنلاین کرفس سرخ شده 500 گرم، خرید کرفس سرخ شده 500 گرم
خرید آنلاین کرفس سرخ شده 500 گرم، خرید کرفس سرخ شده 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 800,000


تعداد


خرید آنلاین بامیه بلانچ شده 500 گرم، خرید بامیه بلانچ شده 500 گرم
خرید آنلاین بامیه بلانچ شده 500 گرم، خرید بامیه بلانچ شده 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 650,000


تعداد


خرید آنلاین لوبیا سبز بلانچ شده 500 گرم، خرید لوبیا سبز بلانچ شده 500 گرم
خرید آنلاین لوبیا سبز بلانچ شده 500 گرم، خرید لوبیا سبز بلانچ شده 500 گرم

توضیحات مربوط به کالا

ریال 550,000


تعداد


نمایش 15 از 15


whatsapp

سبد خرید