• سفارش تمام محصولات در تهران ، در شهرستان فقط محصولات خشک (تحویل 4 روز پس از ثبت سفارش)
call

نمایش 7 از 7

خرید آنلاین باقالا کشاورزی منجمد 500 گرمی، خرید باقالا کشاورزی منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین باقالا کشاورزی منجمد 500 گرمی، خرید باقالا کشاورزی منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 750,000


تعداد


خرید آنلاین نخود فرنگی سبز منجمد 500 گرمی، خرید نخود فرنگی سبز منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین نخود فرنگی سبز منجمد 500 گرمی، خرید نخود فرنگی سبز منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,060,000


تعداد


خرید آنلاین کرفس خرد شده منجمد 500 گرمی، خرید کرفس خرد شده منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین کرفس خرد شده منجمد 500 گرمی، خرید کرفس خرد شده منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 520,000


تعداد


خرید آنلاین ذرت منجمد 500 گرمی، خرید ذرت منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین ذرت منجمد 500 گرمی، خرید ذرت منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 800,000


تعداد


خرید آنلاین صیفی جات مخلوط منجمد 500 گرمی، خرید صیفی جات مخلوط منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین صیفی جات مخلوط منجمد 500 گرمی، خرید صیفی جات مخلوط منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 650,000


تعداد


خرید آنلاین سیر حبه ای منجمد 500 گرمی، خرید سیر حبه ای منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سیر حبه ای منجمد 500 گرمی، خرید سیر حبه ای منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,300,000


تعداد


نمایش 7 از 7


whatsapp

سبد خرید