• سفارش تمام محصولات در تهران ، در شهرستان فقط محصولات خشک (تحویل 4 روز پس از ثبت سفارش)
call

نمایش 20 از 20

خرید آنلاین سمبوسه گوشت و قارچ 10 عددی، خرید سمبوسه گوشت و قارچ 10 عددی
خرید آنلاین سمبوسه گوشت و قارچ 10 عددی، خرید سمبوسه گوشت و قارچ 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,700,000


تعداد


خرید آنلاین میرزاقاسمی 500 گرمی، خرید میرزاقاسمی 500 گرمی
خرید آنلاین میرزاقاسمی 500 گرمی، خرید میرزاقاسمی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,150,000


تعداد


خرید آنلاین مواد میانی لوبیا پلو با گوشت 500 گرمی، خرید مواد میانی لوبیا پلو با گوشت 500 گرمی
خرید آنلاین مواد میانی لوبیا پلو با گوشت 500 گرمی، خرید مواد میانی لوبیا پلو با گوشت 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,200,000


تعداد


خرید آنلاین سمبوسه پیتزایی 10 عددی، خرید سمبوسه پیتزایی 10 عددی
خرید آنلاین سمبوسه پیتزایی 10 عددی، خرید سمبوسه پیتزایی 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,700,000


تعداد


خرید آنلاین کشک بادمجان 500 گرمی، خرید کشک بادمجان 500 گرمی
خرید آنلاین کشک بادمجان 500 گرمی، خرید کشک بادمجان 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,200,000


تعداد


خرید آنلاین بورک گوشت و قارچ 10 عددی، خرید بورک گوشت و قارچ 10 عددی
خرید آنلاین بورک گوشت و قارچ 10 عددی، خرید بورک گوشت و قارچ 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,300,000


تعداد


خرید آنلاین سس و مواد میانی ماکارونی با گوشت 500 گرمی، خرید سس و مواد میانی ماکارونی با گوشت 500 گرمی
خرید آنلاین سس و مواد میانی ماکارونی با گوشت 500 گرمی، خرید سس و مواد میانی ماکارونی با گوشت 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,100,000


تعداد


خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده سبزیجات ، خرید پیتزا نیمه آماده سبزیجات
خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده سبزیجات ، خرید پیتزا نیمه آماده سبزیجات

توضیحات مربوط به کالا

ریال 650,000


تعداد


خرید آنلاین سس و مواد میانی ماکارونی گیاهی 500 گرمی، خرید سس و مواد میانی ماکارونی گیاهی 500 گرمی
خرید آنلاین سس و مواد میانی ماکارونی گیاهی 500 گرمی، خرید سس و مواد میانی ماکارونی گیاهی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,100,000


تعداد


خرید آنلاین مواد میانی لوبیا پلو گیاهی 500 گرمی، خرید مواد میانی لوبیا پلو گیاهی 500 گرمی
خرید آنلاین مواد میانی لوبیا پلو گیاهی 500 گرمی، خرید مواد میانی لوبیا پلو گیاهی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,250,000


تعداد


خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده مخصوص، خرید پیتزا نیمه آماده مخصوص
خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده مخصوص، خرید پیتزا نیمه آماده مخصوص

توضیحات مربوط به کالا

ریال 850,000


تعداد


خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده قارچ وگوشت، خرید پیتزا نیمه آماده قارچ وگوشت
خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده قارچ وگوشت، خرید پیتزا نیمه آماده قارچ وگوشت

توضیحات مربوط به کالا

ریال 950,000


تعداد


خرید آنلاین خوراک سوسیس بندری 500 گرمی، خرید خوراک سوسیس بندری 500 گرمی
خرید آنلاین خوراک سوسیس بندری 500 گرمی، خرید خوراک سوسیس بندری 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,100,000


تعداد


خرید آنلاین سالاد الویه مرغ 500 گرمی، خرید سالاد الویه مرغ 500 گرمی
خرید آنلاین سالاد الویه مرغ 500 گرمی، خرید سالاد الویه مرغ 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,350,000


تعداد


خرید آنلاین سالاد الویه کالباس 500 گرمی، خرید سالاد الویه کالباس 500 گرمی
خرید آنلاین سالاد الویه کالباس 500 گرمی، خرید سالاد الویه کالباس 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,350,000


تعداد


خرید آنلاین سمبوسه آبادانی یا ساده 10 عددی، خرید سمبوسه آبادانی یا ساده 10 عددی
خرید آنلاین سمبوسه آبادانی یا ساده 10 عددی، خرید سمبوسه آبادانی یا ساده 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 950,000


تعداد


خرید آنلاین پیراشکی گوشت و قارچ 10 عددی، خرید پیراشکی گوشت و قارچ 10 عددی
خرید آنلاین پیراشکی گوشت و قارچ 10 عددی، خرید پیراشکی گوشت و قارچ 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,100,000


تعداد


خرید آنلاین پیراشکی پیتزایی 10 عددی، خرید پیراشکی پیتزایی 10 عددی
خرید آنلاین پیراشکی پیتزایی 10 عددی، خرید پیراشکی پیتزایی 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,950,000


تعداد


خرید آنلاین بورک پیتزایی 10 عددی، خرید بورک پیتزایی 10 عددی
خرید آنلاین بورک پیتزایی 10 عددی، خرید بورک پیتزایی 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,200,000


تعداد


نمایش 20 از 20


whatsapp

سبد خرید