• سفارش تمام محصولات در تهران ، در شهرستان فقط محصولات خشک (تحویل 4 روز پس از ثبت سفارش)
call

نمایش 12 از 12

خرید آنلاین سیر تازه خرد شده 500 گرمی، خرید سیر تازه خرد شده 500 گرمی
خرید آنلاین سیر تازه خرد شده 500 گرمی، خرید سیر تازه خرد شده 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 660,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی اسفناج خرد شده تازه 500 گرمی، خرید سبزی اسفناج خرد شده تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی اسفناج خرد شده تازه 500 گرمی، خرید سبزی اسفناج خرد شده تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 610,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی سوپ تازه 500 گرمی، خرید سبزی سوپ تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی سوپ تازه 500 گرمی، خرید سبزی سوپ تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی قورمه خرد شده تازه 500 گرمی، خرید سبزی قورمه خرد شده تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی قورمه خرد شده تازه 500 گرمی، خرید سبزی قورمه خرد شده تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی کوفته  تازه 500 گرمی، خرید سبزی کوفته  تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی کوفته  تازه 500 گرمی، خرید سبزی کوفته  تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 710,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی کوکو تازه 500 گرمی، خرید سبزی کوکو تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی کوکو تازه 500 گرمی، خرید سبزی کوکو تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی دلمه تازه 500 گرمی، خرید سبزی دلمه تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی دلمه تازه 500 گرمی، خرید سبزی دلمه تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 710,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی آش تازه 500 گرمی، خرید سبزی آش تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی آش تازه 500 گرمی، خرید سبزی آش تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی نعنا و جعفری تازه 500 گرمی، خرید سبزی نعنا و جعفری تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی نعنا و جعفری تازه 500 گرمی، خرید سبزی نعنا و جعفری تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 720,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی شوید تازه 500 گرمی، خرید سبزی شوید تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی شوید تازه 500 گرمی، خرید سبزی شوید تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 700,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی پلو تازه 500 گرمی، خرید سبزی پلو تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی پلو تازه 500 گرمی، خرید سبزی پلو تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی آش دوغ تازه 500 گرمی، خرید سبزی آش دوغ تازه 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی آش دوغ تازه 500 گرمی، خرید سبزی آش دوغ تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 720,000


تعداد


نمایش 12 از 12


whatsapp

سبد خرید