• سفارش تمام محصولات در تهران ، در شهرستان فقط محصولات خشک (تحویل 4 روز پس از ثبت سفارش)
call

نمایش 8 از 8

خرید آنلاین سبزی شوید خشک 100 گرمی، خرید سبزی شوید خشک 100 گرمی
خرید آنلاین سبزی شوید خشک 100 گرمی، خرید سبزی شوید خشک 100 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 650,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی نعناع خشک 100 گرمی، خرید سبزی نعناع خشک 100 گرمی
خرید آنلاین سبزی نعناع خشک 100 گرمی، خرید سبزی نعناع خشک 100 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 650,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی ترخون خشک 100 گرمی، خرید سبزی ترخون خشک 100 گرمی
خرید آنلاین سبزی ترخون خشک 100 گرمی، خرید سبزی ترخون خشک 100 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 700,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی مرزه خشک 100 گرمی، خرید سبزی مرزه خشک 100 گرمی
خرید آنلاین سبزی مرزه خشک 100 گرمی، خرید سبزی مرزه خشک 100 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 750,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی جعفری خشک 100 گرمی، خرید سبزی جعفری خشک 100 گرمی
خرید آنلاین سبزی جعفری خشک 100 گرمی، خرید سبزی جعفری خشک 100 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 600,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی شنبلیله خشک 100 گرمی، خرید سبزی شنبلیله خشک 100 گرمی
خرید آنلاین سبزی شنبلیله خشک 100 گرمی، خرید سبزی شنبلیله خشک 100 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 600,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی گشنیز خشک 100 گرمی، خرید سبزی گشنیز خشک 100 گرمی
خرید آنلاین سبزی گشنیز خشک 100 گرمی، خرید سبزی گشنیز خشک 100 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 600,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی ریحان خشک 100 گرمی، خرید سبزی ریحان خشک 100 گرمی
خرید آنلاین سبزی ریحان خشک 100 گرمی، خرید سبزی ریحان خشک 100 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 750,000


تعداد


نمایش 8 از 8


whatsapp

سبد خرید