• سفارش تمام محصولات در تهران ، در شهرستان فقط محصولات خشک (تحویل 4 روز پس از ثبت سفارش)
call

نمایش 11 از 11

خرید آنلاین سبزی کوکو منجمد 500 گرمی، خرید سبزی کوکو منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی کوکو منجمد 500 گرمی، خرید سبزی کوکو منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی قورمه خرد شده منجمد 500 گرمی، خرید سبزی قورمه خرد شده منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی قورمه خرد شده منجمد 500 گرمی، خرید سبزی قورمه خرد شده منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 630,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی آش دوغ منجمد 500 گرمی، خرید سبزی آش دوغ منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی آش دوغ منجمد 500 گرمی، خرید سبزی آش دوغ منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 720,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی شوید خرد شده منجمد 500 گرمی، خرید سبزی شوید خرد شده منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی شوید خرد شده منجمد 500 گرمی، خرید سبزی شوید خرد شده منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 700,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی نعنا و جعفری منجمد 500 گرمی، خرید سبزی نعنا و جعفری منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی نعنا و جعفری منجمد 500 گرمی، خرید سبزی نعنا و جعفری منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 720,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی اسفناج خرد شده منجمد 500 گرمی، خرید سبزی اسفناج خرد شده منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی اسفناج خرد شده منجمد 500 گرمی، خرید سبزی اسفناج خرد شده منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 610,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی آش منجمد 500 گرمی، خرید سبزی آش منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی آش منجمد 500 گرمی، خرید سبزی آش منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی سوپ منجمد 500 گرمی، خرید سبزی سوپ منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی سوپ منجمد 500 گرمی، خرید سبزی سوپ منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 720,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی پلو منجمد 500 گرمی، خرید سبزی پلو منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی پلو منجمد 500 گرمی، خرید سبزی پلو منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی دلمه منجمد 500 گرمی، خرید سبزی دلمه منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی دلمه منجمد 500 گرمی، خرید سبزی دلمه منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 710,000


تعداد


خرید آنلاین سبزی کوفته منجمد 500 گرمی، خرید سبزی کوفته منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین سبزی کوفته منجمد 500 گرمی، خرید سبزی کوفته منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


نمایش 11 از 11


whatsapp

سبد خرید