• سفارش تمام محصولات در تهران ، در شهرستان فقط محصولات خشک (تحویل 4 روز پس از ثبت سفارش)
call

نمایش 26 از 26

خرید آنلاین لوبیا سبز 500 گرمی، خرید لوبیا سبز 500 گرمی
خرید آنلاین لوبیا سبز 500 گرمی، خرید لوبیا سبز 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 180,000


تعداد


خرید آنلاین پیاز طلایی یک کیلویی، خرید پیاز طلایی یک کیلویی
خرید آنلاین پیاز طلایی یک کیلویی، خرید پیاز طلایی یک کیلویی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 120,000


تعداد


خرید آنلاین سیب زمینی 1 کیلو گرمی، خرید سیب زمینی 1 کیلو گرمی
خرید آنلاین سیب زمینی 1 کیلو گرمی، خرید سیب زمینی 1 کیلو گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 130,000


تعداد


خرید آنلاین خیار 1 کیلو گرمی، خرید خیار 1 کیلو گرمی
خرید آنلاین خیار 1 کیلو گرمی، خرید خیار 1 کیلو گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 150,000


تعداد


خرید آنلاین گوجه 1 کیلو گرمی، خرید گوجه 1 کیلو گرمی
خرید آنلاین گوجه 1 کیلو گرمی، خرید گوجه 1 کیلو گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 170,000


تعداد


خرید آنلاین هویج 500 گرمی، خرید هویج 500 گرمی
خرید آنلاین هویج 500 گرمی، خرید هویج 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 60,000


تعداد


خرید آنلاین بادمجان قلمی 500 گرمی، خرید بادمجان قلمی 500 گرمی
خرید آنلاین بادمجان قلمی 500 گرمی، خرید بادمجان قلمی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 90,000


تعداد


خرید آنلاین کدو 500 گرمی، خرید کدو 500 گرمی
خرید آنلاین کدو 500 گرمی، خرید کدو 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 110,000


تعداد


خرید آنلاین فلفل دلمه ای 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای 500 گرمی
خرید آنلاین فلفل دلمه ای 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 140,000


تعداد


خرید آنلاین قارچ سفید 500گرمی، خرید قارچ سفید 500گرمی
خرید آنلاین قارچ سفید 500گرمی، خرید قارچ سفید 500گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 300,000


تعداد


خرید آنلاین لیمو سنگی 500 گرمی، خرید لیمو سنگی 500 گرمی
خرید آنلاین لیمو سنگی 500 گرمی، خرید لیمو سنگی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 200,000


تعداد


خرید آنلاین کاهو 500 گرمی، خرید کاهو 500 گرمی
خرید آنلاین کاهو 500 گرمی، خرید کاهو 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 70,000


تعداد


خرید آنلاین پیاز سفید یک کیلویی، خرید پیاز سفید یک کیلویی
خرید آنلاین پیاز سفید یک کیلویی، خرید پیاز سفید یک کیلویی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 120,000


تعداد


خرید آنلاین پیاز قرمز یک کیلویی، خرید پیاز قرمز یک کیلویی
خرید آنلاین پیاز قرمز یک کیلویی، خرید پیاز قرمز یک کیلویی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 130,000


تعداد


خرید آنلاین گل کلم 500 گرمی، خرید گل کلم 500 گرمی
خرید آنلاین گل کلم 500 گرمی، خرید گل کلم 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 150,000


تعداد


خرید آنلاین کلم پیچ 500 گرمی، خرید کلم پیچ 500 گرمی
خرید آنلاین کلم پیچ 500 گرمی، خرید کلم پیچ 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 80,000


تعداد


خرید آنلاین کلم قرمز 500 گرمی، خرید کلم قرمز 500 گرمی
خرید آنلاین کلم قرمز 500 گرمی، خرید کلم قرمز 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 100,000


تعداد


خرید آنلاین کلم بروکلی 500 گرمی، خرید کلم بروکلی 500 گرمی
خرید آنلاین کلم بروکلی 500 گرمی، خرید کلم بروکلی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 150,000


تعداد


خرید آنلاین ذرت پاک شده 4 عدد، خرید ذرت پاک شده 4 عدد
خرید آنلاین ذرت پاک شده 4 عدد، خرید ذرت پاک شده 4 عدد

توضیحات مربوط به کالا

ریال 400,000


تعداد


خرید آنلاین چغندر یا لبو 500 گرمی، خرید چغندر یا لبو 500 گرمی
خرید آنلاین چغندر یا لبو 500 گرمی، خرید چغندر یا لبو 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 90,000


تعداد


خرید آنلاین شلغم 500 گرمی، خرید شلغم 500 گرمی
خرید آنلاین شلغم 500 گرمی، خرید شلغم 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 70,000


تعداد


خرید آنلاین فلفل سبز 500 گرمی، خرید فلفل سبز 500 گرمی
خرید آنلاین فلفل سبز 500 گرمی، خرید فلفل سبز 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 450,000


تعداد


خرید آنلاین بادمجان درشت 500 گرمی، خرید بادمجان درشت 500 گرمی
خرید آنلاین بادمجان درشت 500 گرمی، خرید بادمجان درشت 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 90,000


تعداد


خرید آنلاین بادمجان دلمه  ای 500 گرمی، خرید بادمجان دلمه  ای 500 گرمی
خرید آنلاین بادمجان دلمه  ای 500 گرمی، خرید بادمجان دلمه  ای 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 90,000


تعداد


خرید آنلاین نارنج یک کیلویی، خرید نارنج یک کیلویی
خرید آنلاین نارنج یک کیلویی، خرید نارنج یک کیلویی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 150,000


تعداد


خرید آنلاین فلفل دلمه ای رنگی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای رنگی 500 گرمی
خرید آنلاین فلفل دلمه ای رنگی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای رنگی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 260,000


تعداد


نمایش 26 از 26


whatsapp

سبد خرید