• سفارش تمام محصولات در تهران ، در شهرستان فقط محصولات خشک (تحویل 4 روز پس از ثبت سفارش)
call

نمایش 14 از 14

خرید آنلاین لوبیا سبز خرد شده تازه 500 گرمی، خرید لوبیا سبز خرد شده تازه 500 گرمی
خرید آنلاین لوبیا سبز خرد شده تازه 500 گرمی، خرید لوبیا سبز خرد شده تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 600,000


تعداد


خرید آنلاین باقالی یا باقالا سبز پرک شده تازه 500 گرمی، خرید باقالی یا باقالا سبز پرک شده تازه 500 گرمی
خرید آنلاین باقالی یا باقالا سبز پرک شده تازه 500 گرمی، خرید باقالی یا باقالا سبز پرک شده تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,400,000


تعداد


خرید آنلاین کرفس خرد شده تازه 500 گرمی، خرید کرفس خرد شده تازه 500 گرمی
خرید آنلاین کرفس خرد شده تازه 500 گرمی، خرید کرفس خرد شده تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین هویج خلالی ریز 500 گرمی، خرید هویج خلالی ریز 500 گرمی
خرید آنلاین هویج خلالی ریز 500 گرمی، خرید هویج خلالی ریز 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 440,000


تعداد


خرید آنلاین هویج خلالی درشت 500 گرمی، خرید هویج خلالی درشت 500 گرمی
خرید آنلاین هویج خلالی درشت 500 گرمی، خرید هویج خلالی درشت 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 440,000


تعداد


خرید آنلاین فلفل دلمه ای سبز نگینی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای سبز نگینی 500 گرمی
خرید آنلاین فلفل دلمه ای سبز نگینی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای سبز نگینی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 520,000


تعداد


خرید آنلاین قارچ سفید ورقه ای یا اسلایس شده 500 گرمی، خرید قارچ سفید ورقه ای یا اسلایس شده 500 گرمی
خرید آنلاین قارچ سفید ورقه ای یا اسلایس شده 500 گرمی، خرید قارچ سفید ورقه ای یا اسلایس شده 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 900,000


تعداد


خرید آنلاین ذرت تازه 500 گرمی، خرید ذرت تازه 500 گرمی
خرید آنلاین ذرت تازه 500 گرمی، خرید ذرت تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 800,000


تعداد


خرید آنلاین نخود فرنگی سبز پاک شده تازه 500 گرمی، خرید نخود فرنگی سبز پاک شده تازه 500 گرمی
خرید آنلاین نخود فرنگی سبز پاک شده تازه 500 گرمی، خرید نخود فرنگی سبز پاک شده تازه 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,060,000


تعداد


خرید آنلاین هویج نگینی 500 گرمی، خرید هویج نگینی 500 گرمی
خرید آنلاین هویج نگینی 500 گرمی، خرید هویج نگینی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 440,000


تعداد


خرید آنلاین هویج حلقه ای یا سکه ای 500 گرمی، خرید هویج حلقه ای یا سکه ای 500 گرمی
خرید آنلاین هویج حلقه ای یا سکه ای 500 گرمی، خرید هویج حلقه ای یا سکه ای 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 440,000


تعداد


خرید آنلاین فلفل دلمه ای سبز خلالی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای سبز خلالی 500 گرمی
خرید آنلاین فلفل دلمه ای سبز خلالی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای سبز خلالی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 520,000


تعداد


خرید آنلاین فلفل دلمه ای رنگی خلالی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای رنگی خلالی 500 گرمی
خرید آنلاین فلفل دلمه ای رنگی خلالی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای رنگی خلالی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


خرید آنلاین فلفل دلمه ای رنگی نگینی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای رنگی نگینی 500 گرمی
خرید آنلاین فلفل دلمه ای رنگی نگینی 500 گرمی، خرید فلفل دلمه ای رنگی نگینی 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 620,000


تعداد


نمایش 14 از 14


whatsapp

سبد خرید